Hoogteverschil naast verharding

Basis niveau

  • Wanneer sprake is van enig risico voor voetgangers dient langs een hoogteverschil een afrolbeveiliging voor rolstoelen en een hekwerk te worden aangebracht.

Lees meer

Hellingen met een open zijde moeten worden voorzien van een afrolbeveiliging in de vorm van een opstaande rand die tenminste 0,05 m hoog is.

Hellingen hoger dan 0,25 m moeten worden voorzien van een leuning. Een leuning moet tussen 0,85 m en 0,95 m hoogte zijn aangebracht. Voor kinderen en kleine mensen is een lage tweede leuning wenselijk.

Looproutes die haaks op een hoogteverschil uitkomen moeten worden voorzien van een hekwerk en een afrolbeveiliging (uitgezonderd trappen).

Bij hoogteverschillen tot 0,25 m als valbeveiliging een opstaande rand van tenminste 0,01 m; boven 0,25 m hoogteverschil een leuning.