Voetpaden en trottoirs

Voetgangers moeten in staat worden gesteld om zich via bruikbare, veilige en logisch gelegen voetpaden te verplaatsen.
Deze voetpaden moeten alle mensen in de gelegenheid stellen om:

 • alle woningen te bezoeken;
 • alle gebouwen met een publieksfunctie te bezoeken;
 • alle voorzieningen die voor het publiek zijn aangebracht te bezoeken;
 • alle haltes voor het OV  te bereiken en gebruiken;
 • alle gehandicaptenparkeerplaatsen te bereiken;
 • een ommetje te maken;
 • andere wijken te bereiken.

Aansluiting op bebouwing

 • Aansluiting op nieuwe gebouwen

  Basis niveau

  • In het Bouwbesluit is vastgesteld dat het hoogteverschil tussen het aansluitende terrein en een toegang van het gebouw niet groter mag zijn dan 0,02 m.

  Lees meer

Herkenbaarheid

 • Herkenbare kleur en materiaal

  Basis niveau

  • Verkeersvoorzieningen moeten voor zich spreken. Er ontstaat verwarring wanneer aan verkeersvoorzieningen verschillende betekenissen (kunnen) worden gegeven.
  • Rood asfalt heeft de betekenis van fietspad, grijze tegels hebben de betekenis van voetpad. Dit zijn definities die algemeen in Nederland geaccepteerd zijn.
 • Herkenbare vormgeving

  ​​​​​​Basis niveau

  • Zorg dat voorzieningen en maatregelen voor zichzelf spreken en herkenbaar zijn.
  • Men mag niet van verkeersdeelnemers verwachten dat zij alleen door verschil in bestratingsverband met hetzelfde materiaal de verschillende zones kunnen onderscheiden.

  Lees meer

 • Uitritconstructies

  Basis niveau

  • Een uitritconstructie is een voetpad. Voer uitritconstructies visueel uit als voetpad zodat automobilisten begrijpen dat zij een voetpad passeren en te gast zijn.

  Lees meer

Loopoppervlak

Loopruimte

 • Haakse bochten

  Basis niveau

   • Bij een bocht (bijvoorbeeld op de hoek van een straat) moet het voetpad voldoende breed zijn.
   • De som van de vrije breedten (X + Y) dient minimaal 2,35 m te zijn. Waarbij X groter dan 0,9 m en Y groter dan 0,9 m

   Lees meer

  • Sluizen

   Basis niveau

   • Bij het ontbreken van een alternatieve route minimale doorgangsruimte van 1,50 meter aanhouden
   • (Deels) in een kleur die contrasteert, ten behoeve van mensen met een visuele beperking
   • Goede verlichting noodzakelijk

    

  • Vrije breedte trottoirs en voetpaden

   Basis niveau

   • ≥ 1,80 m voorkeursmaat (excl. de trottoirband).
   • ≥ 1,50 m minimummaat (excl. de trottoirband).
   • ≥ 1,20 m bij plaatselijke versmallingen over een lengte van max. 20 m
   • ≥ 0,90 m bij puntvernauwing over een lengte van max. 0,50 m

   Vrije breedte intensief gebruikte voetpaden

   • ≥ 1,80 m minimummaat (excl. de trottoirband).
   • ≥ 2,40 m voorkeursmaat (excl. de trottoirband).

   Bijvoorbeeld bij winkelcentra, scholen, recreatieve voorzieningen, woonvoorzieningen, activiteitencentra en voetpaden die wijken ontsluiten.

   Vrije breedte weinig gebruikte voetpaden

   • ≥ 1,20 m minimummaat (excl. de trottoirband).
   • Een voetpad dat 1,20 m breed is, is te smal voor het plaatsen van lantaarnpalen en palen met verkeersborden.

   Vrije breedte plein

   • ≥ 2,50 m bij looproute(s)

   Vrije breedte winkelgebied

   • ≥ 1,50 m bij minder dan 100 voetgangers/maatgevend uur
   • ≥ 2,50 m bij meer dan 100 voetgangers/maatgevend uur
   • ≥ 4,0 m bij looproute in een hoofdwinkelstraat

   Vrije breedte bos- en natuurgebied

   • ≥ 1,20 m minimummaat
   • om de 50 m passeerplaatsen met een minimale breedte van 1,50 m

   Lees meer

  • Vrije hoogte

   Basis niveau

    • ≥ 2,60 m op een looproute
    • ≥ 2,30 m bij incidentele objecten op een looproute
    • Onderkant verkeersbord op voetpaden is ≥ 2,50 m

    Lees meer

   Rustpunten

   • Verblijfsgebied

    Hoog niveau

    • Maximaal 200 m tussen zitgelegenheden op veel gebruikte routes
    • Maximaal 100 m tussen zitgelegenheden in heuvelachtig terrein, bij trappen en bij hellingbanen

    Lees meer

   • Winkelstraat

    Hoog niveau

    • Maximaal 100 m tussen zitgelegenheden in winkelcentra
    • Tussen belangrijke bestemmingen bevinden zich korte looproutes

    Lees meer

   Tekens en bewegwijzering

   • Bewegwijzering

    Hoog niveau

    • Op locaties waar veel voetgangers lopen die onbekend zijn in het gebied dient bewegwijzering worden aangebracht.
    • De bewegwijzering wijst naar één of meer objecten of bestemmingen die relatief veel mensen trekken.
    • Bestemming bevindt zich op loopafstand (max. 1500 m.) van een punt waar mensen hun vervoermiddel verlaten (parkeerlocatie, station of openbaarvervoerhalte).

    Lees meer

   • Continuïteit

    Hoog niveau

    • De wijze waarop informatie wordt gegeven dient consequent en continu te zijn.

    Lees meer

   • Informatievoorziening

    Hoog niveau

    • Goede, eenvoudige informatievoorziening, eenvoudig taalgebruik op het niveau van groep 6 van de basisschool, ondersteund met beelden of pictogrammen is van belang.
    • Korte samenvattingen van lange teksten (groot lettertype), liefst ondersteund met een gesproken vorm.
   • Keuze route

    Hoog niveau

    • Voor voetgangers de kortste route bewegwijzeren.
    • De route moet logisch, overzichtelijk en sociaal veilig zijn.
    • Geschikt voor mensen met een beperking.

    Lees meer

   • Kleur

    Hoog niveau

    • Een lichte kleur voor de opschriften en een donkere kleur voor de ondergrond heeft de voorkeur.

    Lees meer

   • Selectie van doelen

    Hoog niveau

    • Het vermelden van alle mogelijk relevante doelen op de borden kan leiden tot teveel informatie en overprikkeling. Daarom dient een selectie van doelen te worden gemaakt.

    Lees meer

   • Tekens

    Hoog niveau

    • Wegwijzers naar en van openbare gebouwen, centrale zones, scholen, station, bushaltes, parken enz. moeten worden voorzien van pictogrammen of kleur codes ten behoeve van mensen met een cognitieve beperking en/of mensen die niet kunnen lezen.
   • Uitvoering

    Hoog niveau

    • Bewegwijzering voor voetgangers kan worden uitgevoerd als niet-retroreflecterende handwegwijzer.

    Lees meer

   Valbeveiliging

   • Hoogteverschil naast verharding

    Basis niveau

    • Wanneer sprake is van enig risico voor voetgangers dient langs een hoogteverschil een afrolbeveiliging voor rolstoelen en een hekwerk te worden aangebracht.

    Lees meer

   • Hoogteverschil naast water

    Basis niveau

    • Bij voetpaden die langs het water lopen, is het aanbrengen van een valbeveiliging noodzakelijk. Vooral wanneer het voetpad loodrecht op het water staat, zoals bij T-splitsingen.
    • Een opstaande rand is vereist, maar om ongelukken te voorkomen dient bij voorkeur een reling met contrasterende kleuren te worden aangebracht.

    Lees meer

   • Niveauverschillen

    Basis niveau

    • Bij hoogteverschil > 0,25 m valbeveiliging van 0,85-0,95 m hoog aanbrengen langs looproute.

   Verlichting en zichtbaarheid