Oversteekplaatsen | Herkenbaarheid

 • Eenvoud

  Basis niveau

  • Middengeleiders geven mensen met oriëntatieproblemen, waaronder slechtzienden, ouderen en kinderen, rust en overzicht. Ze hoeven maar op één rijbaan te letten.
  • Pas op wegen vanaf 50 km/uur altijd middengeleiders toe.
  • Zorg voor voldoende oversteektijd bij voetgangerslicht
 • Herkenbare vormgeving

  Basis niveau

  • De plaats van de oversteek is herkenbaar voor zowel voetganger als weggebruiker.
  • Als een oversteek over de gehele breedte wordt uitgevoerd in een wat betreft helderheid afwijkende bestrating, dient te worden voorkomen dat hierdoor de suggestie wordt gewekt dat voetgangers voorrang hebben
  • Waar een voetgangersroute een drukke weg kruist, zijn oversteekvoorzieningen van goede kwaliteit vereist.

  Lees meer

 • Zebrapaden

  Basis niveau

  • Voor de afweging of een zebra moet worden toegepast, wordt gebruik gemaakt van de Zwolse richtlijn Een stap vooruit!
  • Voorzie rijbanen met een hoge verkeersdruk van zebrapaden.
  • Zorg dat een zebra ook ‘s nachts goed zichtbaar is en plaats straatlantaarns boven de oversteek.
  • Laat het zebrapad ook doorlopen over vrijliggende fietspaden. Dit geeft mensen met oriëntatieproblemen, waaronder slechtzienden, ouderen en kinderen, rust en overzicht.
  • Wanneer de zebra niet over de fietspaden wordt doorgetrokken dient de middengeleider wel minimaal 2 m diep te zijn, zodat ook scootmobielen en rolstoelen zich kunnen opstellen.

  Lees meer