Oversteekplaatsen | Loopoppervlak

Hoogteverschillen

Basis niveau

  • Maximaal 5 mm hoogteverschil bij aansluiting rijbaan op voetpad.
  • Abrupte hoogteverschillen moeten worden voorkomen.

Onregelmatigheden

Basis niveau

  • Situeer straat- en trottoirkolken tenminste 3 m van elke oprit.
  • Een oprit wordt bij voorkeur op het hoogste afwateringsniveau aangebracht.

Lees meer

Verhoogde kruispunten (verkeersplateaus)

Basis niveau

Voordelen

  • snelheidsverlagend effect
  • makkelijker oversteken door het ontbreken van een hoogteverschil in de looproute

Nadeel

  • blinden en slechtzienden herkennen de oversteek minder gemakkelijk.

Lees meer