Oversteekplaatsen | Loopruimte

Middengeleider (vluchtheuvel)

Basis niveau

  • Op gebiedsontsluitingswegen met tweerichtingsverkeer altijd een middengeleider toepassen
  • Minimaal 2,0 m lang en 1,80 m breed.
  • De voetgangerszone op een middeneiland bij voorkeur niet verhogen.

Lees meer

Vrije breedte

Basis niveau

  • Middengeleider: ≥1,80 m
  • Opritje: ≥1,20 m