Oversteekplaatsen | Op- en afritten

Maatvoering

Basis niveau

  • ≥ 1,20 m breed
  • Helling maximaal 1:10
  • Keerruimte ≥ 1,20 x 1,20 m voor en achter helling
  • Bij toepassing verlaagde trottoirband is de ruimte achter de band ten minste 2,1 m breed en lang

Lees meer

Seniorenproof wegontwerp

Basis niveau

  • Senioren focussen vaker hun aandacht op de stoeprand om vallen te voorkomen; hierdoor is er minder aandacht voor andere verkeersdeelnemers.
  • Door de trottoirafrit is er minder aandacht voor de stoeprand nodig en kan er gefocust worden op andere verkeersdeelnemers.
  • Door een niet te steile helling van een trottoirafrit kan een rolstoel stilstaan op de trottoirafrit zonder automatisch de rijbaan op te rijden.
  • Plaats hellingen tegenover elkaar zodat men in een rechte lijn de ene stoep af en de andere stoep op kan lopen.

Zichtbaarheid

Basis niveau

  • Door het aanbrengen van een met de voet of een stok voelbaar materiaalverschil kan een oversteek beter herkenbaar gemaakt worden.
  • Markering voor de trottoirafrit wanneer de trottoirafrit bij een oversteekplaats ligt, om te voorkomen dat voetgangers met zichtbeperkingen ongemerkt het trottoir aflopen.