Gidslijnen

Basis niveau

  • Met de voet en stok voelbaar verschil in oppervlaktestructuur (bijv. trottoir - grasveld)
  • Hoogteverschil ≥ 0,05 m. (bijv. trottoirband of muur).

Lees meer

  • Gestreefd dient te worden naar een zodanige inrichting van de buitenruimte dat geleidelijnen en specifieke markeringen niet nodig zijn. In het ontwerp moet worden voorzien in ‘natuurlijke’ gidslijnen en het vrijhouden van de looproutes.
  • Gidslijnen zijn duidelijk waarneembare/ voelbare lijnen die de reiziger veilig kan volgen zonder obstakels tegen te komen. Voorbeelden van gidslijnen zijn een muur, een groenstrook en in sommige gevallen ook een lijnafwatering.
  • Gidslijnen zijn herkenbaar aan een contrast in textuur of door een verschil in hoogte. De ervaring leert dat een hoogteverschil van 0,025 m voldoende is voor een gidslijn. Bij aanwezigheid van gidslijnen is het niet nodig om speciale voorzieningen (zoals geleidelijnen) te treffen.

Vorm

  • Met de voet en stok voelbaar verschil in oppervlaktestructuur (bijv. trottoir - grasveld)
  • Hoogteverschil ≥ 0,05 m. (bijv. trottoirband of muur).