Object- en informatiemarkering

Basis niveau

 • Objectmarkeringen worden aangebracht wanneer er zich aan de geleidelijn een object bevindt met voor de volger van de lijn relevante informatie en/of een relevante functie, bijvoorbeeld een informatiezuil of in het openbaar vervoer een kaartautomaat.
 • Materiaal dat in kleur, tast en zo mogelijk klank afwijkt van de aanwezige bestrating.
 • Afmeting vlak: 0,60 x 0,60 m
 • De afstand tussen informatiepunten objectmarkering bedraagt ten minste 1,20 m

Lees meer

Toepassing

Objectmarkeringen worden aangebracht wanneer er zich aan de geleidelijn een object bevindt met voor de volger van de lijn relevante informatie en/of een relevante functie, bijvoorbeeld een informatiezuil of in het openbaar vervoer een OV-chipkaartlezer, kaartautomaat, S&A zuil (Service- en Alarmzuil).

Wanneer het object zich niet rechtstreeks aan de geleidelijn bevindt, wordt met de objectmarkering aangegeven dat er een geleidelijn (‘informatielijn’) naar een informatiepunt loopt.

Object- en informatiemarkering onderscheidt zich tactiel, visueel en eventueel akoestisch van het omgevingsmateriaal. Een objectmarkering ligt in de meeste gevallen langs de geleidelijn en maakt geen deel uit van de doorgaande looproute. In de geleidelijn wordt ter hoogte van de objectmarkering een attentievlak aangebracht. Als het informatiepunt zich verder dan 1,20 m van de geleidelijn bevindt, wordt een geleidelijn aangebracht tussen de objectmarkering en het informatiepunt.

Maatvoering

Object- en informatiemarkering

Klik op de afbeelding om te vergroten

Objectmarkering wordt aangebracht wanneer zich langs de geleidelijn een object bevindt met voor de volger relevante informatie en/of een relevante functie. Denk bijvoorbeeld aan praatpalen, check-in/check-uitpalen, balies, (kaart)automaten of aanvraagknoppen. Desgewenst kan voor entrees van publieke gebouwen een informatiemarkering worden aangebracht.

Vorm

 • Materiaal dat in kleur, tast en zo mogelijk klank afwijkt van de aanwezige bestrating.
 • K-waarde markering – aansluitende bestrating: 0,3
 • Het gebruikte materiaal moet antislip zijn

Detaillering

 • Afmeting vlak: 0,60 x 0,60 m
 • Bij glad oppervlak (bijv. staal, aluminium, keramiek) profiel aanbrengen voor een betere voelbaarheid en antislip.
 • De afstand tussen informatiepunten objectmarkering bedraagt ten minste 1,20 m
 • Object- en informatiemarkering onderscheidt zich tactiel, visueel en eventueel akoestisch van het omgevingsmateriaal

Materialisering

 • Vlakke rubbertegel
 • Keramische tegel
 • Betontegel troffel epoxy met carborundum inlage