OV haltes - algemeen

Basis niveau

Een bruikbare halte of perron voldoet aan de onderstaande criteria:

  • Het bus perron wordt over de volle lengte van de blokmarkering voorzien van een geleidelijn (0,30 m breed), zodat het perron herkenbaar is voor mensen met een visuele beperking.
  • Passagiers met een visuele beperking moeten het perron kunnen vinden en kunnen verlaten via logische looproutes. Daarvoor dienen geleidelijnen te worden aangebracht die aansluiten op doorgaande natuurlijke looproutes (natuurlijke gidslijn).
  • Pas op keuzepunten een attentievlak toe.
  • Voorzie perrons met dynamische reisinformatie (met een oproepknop voor spraak) van een geleidelijn met een informatievlak om passagiers met een visuele beperking naar de paal te leiden.

Lees meer

Bij toegankelijke haltes moet rekening worden gehouden met de looproutes van en naar de haltes. Om als toegankelijke halte gekenmerkt te worden, moeten bij de bushalte blindegeleidelijnen toegepast worden. Wanneer er blindegeleidelijnen in de omgeving aanwezig zijn, moet daarop aangesloten worden met gidslijnen naar de bushalte toe. Bovendien moet er voldoende ruimte zijn (minimum breedte trottoir 1,80 meter, maximale versmalling 0,90 meter), waarbij obstakels in de route voorkomen moeten worden.