Overgang gidslijn naar geleidelijn

Basis niveau

Bij een overgang van een gidslijn naar een geleidelijn gelden onderstaande, afwijkende richtlijnen:

  • Bij een parallelle aansluiting: op 0,60 m afstand, met een overlap van 0,60 m
  • Bij een haakse aansluiting: op 0,30 m afstand eindigen
  • ‘Toegankelijke’ gidslijnen zoals goten en lijnafwateringsroosters (verminderd textuurverschil) kunnen gebruikt worden als natuurlijke gidslijn. In zo’n situatie wordt (in afwijking op de landelijke richtlijnen) op het eindpunt geen waarschuwingsmarkering aangebracht, maar direct aangesloten op een geleidelijn.

overgang geleidelijn en gidslijn