Trappen - markering traptreden

Basis niveau

  • Aan het begin en het eind van de trap een met de voet voelbare afwijking van het loopoppervlak
  • Aan de voorkant van de aantrede van de traptreden een markering door helderheidscontrast

Lees meer

Trap met bordes

Geleidelijn bij trappen met bordessen

  • Indien de leuning aan de kant van de geleidelijn over bordessen doorloopt, hoeft er op het bordes geen geleidelijn te worden aangebracht. Loopt de leuning aan de zijde van de geleidelijn echter niet door dan dient er op het bordes een geleidelijn te worden aangebracht, inclusief de bijbehorende waarschuwingsmarkering