Routegeleiding | locaties

 • OV haltes - algemeen

  Basis niveau

  Een bruikbare halte of perron voldoet aan de onderstaande criteria:

  • Het bus perron wordt over de volle lengte van de blokmarkering voorzien van een geleidelijn (0,30 m breed), zodat het perron herkenbaar is voor mensen met een visuele beperking.
  • Passagiers met een visuele beperking moeten het perron kunnen vinden en kunnen verlaten via logische looproutes. Daarvoor dienen geleidelijnen te worden aangebracht die aansluiten op doorgaande natuurlijke looproutes (natuurlijke gidslijn).
  • Pas op keuzepunten een attentievlak toe.
  • Voorzie perrons met dynamische reisinformatie (met een oproepknop voor spraak) van een geleidelijn met een informatievlak om passagiers met een visuele beperking naar de paal te leiden.

  Lees meer

 • OV haltes - einde busperron

  Basis niveau

  • Waarschuwingsmarkering (‘Stop’): Een ‘Stop’ is een waarschuwingsmarkering die aangeeft dat de route niet verder loopt. Een ‘Stop’ duidt op een gevaarlijke situatie en wordt aangebracht aan het begin en/of einde van het perron om aan te geven dat men terug moet lopen.
  • Een ‘Stop’ bestaat uit een vlak van 0,60 x 0,60 m noppentegels en wordt voorafgegaan door een attentievlak.

  Lees meer

 • Oversteekplaatsen

  Basis niveau

  • Oversteekplaatsen met geleidelijn of gidslijn worden altijd uitgevoerd met waarschuwingsmarkering
  • De geleidelijn moet zodanig gepositioneerd zijn dat vanaf de waarschuwingsmarkering loodrecht kan worden overgestoken naar de waarschuwingsmarkering aan de overkant
  • Op de oversteek zelf (het wegdek) wordt géén geleidelijn aangebracht (anders waant een blinde zich veilig)
  • De richting van de geleidelijn vóór de waarschuwingsmarkering geeft de oversteekrichting aan
  • De lengte van de waarschuwingsmarkering is als volgt, afhankelijk van de oversteeklengte:
   • 1 rijstrook (of vrijliggend fietspad): 1,80 m
   • 2 rijstroken: 2,40 m
   • 3 rijstroken: 3,00 m
   • 4 rijstroken: 3,60 m
  • Oversteekplaatsen met rijbanen waar snelheden van meer dan 30 km/uur zijn toegestaan en voetpaden die intensief worden gebruikt moeten worden ingericht met een 0,6 m brede waarschuwingsmarkering .
  • Oversteken worden bij voorkeur uitgevoerd met verkeerslichten met aanvraagknop en rateltikker met trilfunctie
  • Bij oversteekplaatsen met verkeersregelinstallatie bevindt de aanvraagknop voor groen licht zich altijd direct naast de geleidelijn
  • Als bij een oversteek diverse rijstroken worden gepasseerd, wordt op elke rijstrook (van langzaam en snelverkeer) waarschuwingsmarkering aangebracht
  • Waar de lengte van de geleidelijn vóór de waarschuwingsmarkering groter is dan 1,20 m, worden attentievlakken van 0,30 m aangebracht

  Lees meer

 • Trappen - aansluiting

  Basis niveau

  Boven:

  • Aan de bovenzijde van de trap moet altijd een waarschuwingsmarkering worden aangebracht.
  • Een geleidelijn bevindt zich boven aan de trap altijd aan de rechterzijde.

  Onder:

  • Onder aan de trap wordt nooit een waarschuwingsmarkering toegepast.
  • Een geleidelijn bevindt zich onder aan de trap altijd aan de linkerzijde.

  Lees meer

 • Trappen - markering traptreden

  Basis niveau

  • Aan het begin en het eind van de trap een met de voet voelbare afwijking van het loopoppervlak
  • Aan de voorkant van de aantrede van de traptreden een markering door helderheidscontrast

  Lees meer