Routegeleiding | soorten markering

 • Attentievlakken

  Basis niveau

  • Attentievlakken zijn onderbrekingen in geleidelijnen t.b.v. specifieke informatie aan de gebruikers
  • Toepassen bij richtingveranderingen van 15 graden en meer en bij kruispunten
  • Op ieder beslispunt in een geleidelijn (hoek, kruising, afslag, etc.) een attentievlak toepassen.
  • Max. 0,60 x 0,60 m uitgevoerd met de aanwezige bestrating (dezelfde kleur en materiaal)
  • 0,30 x 0,60 m bij attenderingsvlakken voorafgaand aan een waarschuwingsmarkering

  Lees meer

 • Object- en informatiemarkering

  Basis niveau

  • Objectmarkeringen worden aangebracht wanneer er zich aan de geleidelijn een object bevindt met voor de volger van de lijn relevante informatie en/of een relevante functie, bijvoorbeeld een informatiezuil of in het openbaar vervoer een kaartautomaat.
  • Materiaal dat in kleur, tast en zo mogelijk klank afwijkt van de aanwezige bestrating.
  • Afmeting vlak: 0,60 x 0,60 m
  • De afstand tussen informatiepunten objectmarkering bedraagt ten minste 1,20 m

  Lees meer

 • Waarschuwings­markering

  Basis niveau

  • Een waarschuwingsmarkering wijkt wat betreft klank, structuur en kleur af van de geleidelijn en is daarom geschikt om onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties te markeren.
  • Waarschuwingsmarkeringen worden uitsluitend op die plaatsen aangebracht waar een gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, zoals bij:
   • trappen (bovenaan),
   • oversteekplaatsen
   • beëindiging van een geleidelijn zonder dat aansluitend op de geleidelijn een gidslijn kan worden gevolgd
  • Noppenvlak: minimaal 0,60 x 0,60 m

  Lees meer