Routegeleiding | soorten markering

Attentievlakken

Basis niveau

 • Attentievlakken zijn onderbrekingen in geleidelijnen t.b.v. specifieke informatie aan de gebruikers
 • Toepassen bij richtingveranderingen van 15 graden en meer en bij kruispunten
 • Op ieder beslispunt in een geleidelijn (hoek, kruising, afslag, etc.) een attentievlak toepassen.
 • Max. 0,60 x 0,60 m uitgevoerd met de aanwezige bestrating (dezelfde kleur en materiaal)
 • 0,30 x 0,60 m bij attenderingsvlakken voorafgaand aan een waarschuwingsmarkering

Lees meer

Object- en informatiemarkering

Basis niveau

 • Objectmarkeringen worden aangebracht wanneer er zich aan de geleidelijn een object bevindt met voor de volger van de lijn relevante informatie en/of een relevante functie, bijvoorbeeld een informatiezuil of in het openbaar vervoer een kaartautomaat.
 • Materiaal dat in kleur, tast en zo mogelijk klank afwijkt van de aanwezige bestrating.
 • Afmeting vlak: 0,60 x 0,60 m
 • De afstand tussen informatiepunten objectmarkering bedraagt ten minste 1,20 m

Lees meer

Waarschuwings­markering

Basis niveau

 • Een waarschuwingsmarkering wijkt wat betreft klank, structuur en kleur af van de geleidelijn en is daarom geschikt om onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties te markeren.
 • Waarschuwingsmarkeringen worden uitsluitend op die plaatsen aangebracht waar een gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, zoals bij:
  • trappen (bovenaan),
  • oversteekplaatsen
  • beëindiging van een geleidelijn zonder dat aansluitend op de geleidelijn een gidslijn kan worden gevolgd
 • Noppenvlak: minimaal 0,60 x 0,60 m

Lees meer