Straatmeubilair | Herkenbaarheid

  • Herkenbare vormgeving

    Basis niveau

    • Gebruik zoveel mogelijk standaard objecten

    Hoog niveau

    • Gebruiksobjecten uitvoeren in voor de locatie karakteristieke en daarmee herkenbare kleur en vormgeving.