Trappen | Zichtbaarheid

  • Zichtbaarheid trappen

    Basis niveau

    • De aantrede (de diepte van een trede) is gemarkeerd met voldoende kleurcontrast, ook bij opstapjes.
    • De bovenste en onderste trede worden over de gehele breedte voorzien van contrastmarkering (grijswaarden verschil K is groter of gelijk aan 0,3) en een met de voet voelbare afwijking van het loopvlak.
    • De overige aantredes worden alleen aan de wandzijde – indien aanwezig – van de trap gemarkeerd over een breedte van 0,30 m vanaf de leuning.