Kwaliteitsniveau hoog

In en rond voorzieningen die veel publiek trekken of waar meer mensen met een beperking komen, is het extra van belang om te streven naar toegankelijkheid. Het gaat om voorzieningen zoals winkelcentra, stations, begraafplaatsen en ziekenhuizen. Deze plaatsen staan op de kaart met de kwaliteitsniveaus. Daardoor krijgen ze extra aandacht. Als er iets gebeurt in de openbare ruimte (nieuwe aanleg, herinrichting, beheer), dan is er extra zorg voor toegankelijkheid.

Daarbij is het de ambitie om de toegankelijkheid op een hoog niveau te brengen. Daarvoor zijn er aanvullende en/of verscherpte richtlijnen. Op deze website is aangegeven welke eisen in Zwolle gehanteerd worden voor het basis niveau en welke voor het hoge niveau. Bijvoorbeeld bredere looproutes, bredere op- en afritten, geleiding, meer bankjes waardoor kortere loopafstanden ontstaan. Binnen een gebied van 50 meter rondom de voorzieningen zijn mindervalidenparkeerplaatsen en, in geval van de nabijheid van het openbaar vervoer, bushaltes. Ook looproutes tussen voorzieningen verdienen aandacht.