Visie

De gemeente Zwolle beheert ruim 17 miljoen vierkante meter openbare ruimte. Het gaat om straten en pleinen, om groen en water. Het gaat om de wegen waarover mensen zich verplaatsen en plekken waar mensen verblijven en elkaar ontmoeten. Voor die openbare ruimte geldt een basisniveau voor de toegankelijkheid.

Het basisniveau houdt in dat de ruimte zo is ingericht dat die bereikbaar, bruikbaar en begrijpelijk is voor iedereen. Op een aantal plaatsen is extra aandacht voor de toegankelijkheid nodig. Voor de openbare ruimte rond belangrijke publieke bestemmingen geldt daarom een hoog toegankelijkheidsniveau.

Lees hier het document "Visie op de toegankelijkheid van de openbare ruimte".