Seniorenproof wegontwerp

Basis niveau

  • Senioren focussen vaker hun aandacht op de stoeprand om vallen te voorkomen; hierdoor is er minder aandacht voor andere verkeersdeelnemers.
  • Door de trottoirafrit is er minder aandacht voor de stoeprand nodig en kan er gefocust worden op andere verkeersdeelnemers.
  • Door een niet te steile helling van een trottoirafrit kan een rolstoel stilstaan op de trottoirafrit zonder automatisch de rijbaan op te rijden.
  • Plaats hellingen tegenover elkaar zodat men in een rechte lijn de ene stoep af en de andere stoep op kan lopen.