Zichtbaarheid

Basis niveau

  • Door het aanbrengen van een met de voet of een stok voelbaar materiaalverschil kan een oversteek beter herkenbaar gemaakt worden.
  • Markering voor de trottoirafrit wanneer de trottoirafrit bij een oversteekplaats ligt, om te voorkomen dat voetgangers met zichtbeperkingen ongemerkt het trottoir aflopen.