Informatievoorziening

Hoog niveau

  • Goede, eenvoudige informatievoorziening, eenvoudig taalgebruik op het niveau van groep 6 van de basisschool, ondersteund met beelden of pictogrammen is van belang.
  • Korte samenvattingen van lange teksten (groot lettertype), liefst ondersteund met een gesproken vorm.