Voetpaden en trottoirs | Herkenbaarheid

Herkenbare kleur en materiaal

Basis niveau

  • Verkeersvoorzieningen moeten voor zich spreken. Er ontstaat verwarring wanneer aan verkeersvoorzieningen verschillende betekenissen (kunnen) worden gegeven.
  • Rood asfalt heeft de betekenis van fietspad, grijze tegels hebben de betekenis van voetpad. Dit zijn definities die algemeen in Nederland geaccepteerd zijn.

Herkenbare vormgeving

​​​​​​Basis niveau

  • Zorg dat voorzieningen en maatregelen voor zichzelf spreken en herkenbaar zijn.
  • Men mag niet van verkeersdeelnemers verwachten dat zij alleen door verschil in bestratingsverband met hetzelfde materiaal de verschillende zones kunnen onderscheiden.

Lees meer

Uitritconstructies

Basis niveau

  • Een uitritconstructie is een voetpad. Voer uitritconstructies visueel uit als voetpad zodat automobilisten begrijpen dat zij een voetpad passeren en te gast zijn.

Lees meer