Voetpaden en trottoirs | Loopruimte

Haakse bochten

Basis niveau

  • Bij een bocht (bijvoorbeeld op de hoek van een straat) moet het voetpad voldoende breed zijn.
  • De som van de vrije breedten (X + Y) dient minimaal 2,35 m te zijn. Waarbij X groter dan 0,9 m en Y groter dan 0,9 m

  Lees meer

  Sluizen

  Basis niveau

  • Bij het ontbreken van een alternatieve route minimale doorgangsruimte van 1,50 meter aanhouden
  • (Deels) in een kleur die contrasteert, ten behoeve van mensen met een visuele beperking
  • Goede verlichting noodzakelijk

   

  Vrije breedte trottoirs en voetpaden

  Basis niveau

  • ≥ 1,80 m voorkeursmaat (excl. de trottoirband).
  • ≥ 1,50 m minimummaat (excl. de trottoirband).
  • ≥ 1,20 m bij plaatselijke versmallingen over een lengte van max. 20 m
  • ≥ 0,90 m bij puntvernauwing over een lengte van max. 0,50 m

  Vrije breedte intensief gebruikte voetpaden

  • ≥ 1,80 m minimummaat (excl. de trottoirband).
  • ≥ 2,40 m voorkeursmaat (excl. de trottoirband).

  Bijvoorbeeld bij winkelcentra, scholen, recreatieve voorzieningen, woonvoorzieningen, activiteitencentra en voetpaden die wijken ontsluiten.

  Vrije breedte weinig gebruikte voetpaden

  • ≥ 1,20 m minimummaat (excl. de trottoirband).
  • Een voetpad dat 1,20 m breed is, is te smal voor het plaatsen van lantaarnpalen en palen met verkeersborden.

  Vrije breedte plein

  • ≥ 2,50 m bij looproute(s)

  Vrije breedte winkelgebied

  • ≥ 1,50 m bij minder dan 100 voetgangers/maatgevend uur
  • ≥ 2,50 m bij meer dan 100 voetgangers/maatgevend uur
  • ≥ 4,0 m bij looproute in een hoofdwinkelstraat

  Vrije breedte bos- en natuurgebied

  • ≥ 1,20 m minimummaat
  • om de 50 m passeerplaatsen met een minimale breedte van 1,50 m

  Lees meer

  Vrije hoogte

  Basis niveau

   • ≥ 2,60 m op een looproute
   • ≥ 2,30 m bij incidentele objecten op een looproute
   • Onderkant verkeersbord op voetpaden is ≥ 2,50 m

   Lees meer