Voetpaden en trottoirs | Loopruimte

 • Haakse bochten

  Basis niveau

   • Bij een bocht (bijvoorbeeld op de hoek van een straat) moet het voetpad voldoende breed zijn.
   • De som van de vrije breedten (X + Y) dient minimaal 2,35 m te zijn. Waarbij X groter dan 0,9 m en Y groter dan 0,9 m

   Lees meer

  • Sluizen

   Basis niveau

   • Bij het ontbreken van een alternatieve route minimale doorgangsruimte van 1,50 meter aanhouden
   • (Deels) in een kleur die contrasteert, ten behoeve van mensen met een visuele beperking
   • Goede verlichting noodzakelijk

    

  • Vrije breedte trottoirs en voetpaden

   Basis niveau

   • ≥ 1,80 m voorkeursmaat (excl. de trottoirband).
   • ≥ 1,50 m minimummaat (excl. de trottoirband).
   • ≥ 1,20 m bij plaatselijke versmallingen over een lengte van max. 20 m
   • ≥ 0,90 m bij puntvernauwing over een lengte van max. 0,50 m

   Vrije breedte intensief gebruikte voetpaden

   • ≥ 1,80 m minimummaat (excl. de trottoirband).
   • ≥ 2,40 m voorkeursmaat (excl. de trottoirband).

   Bijvoorbeeld bij winkelcentra, scholen, recreatieve voorzieningen, woonvoorzieningen, activiteitencentra en voetpaden die wijken ontsluiten.

   Vrije breedte weinig gebruikte voetpaden

   • ≥ 1,20 m minimummaat (excl. de trottoirband).
   • Een voetpad dat 1,20 m breed is, is te smal voor het plaatsen van lantaarnpalen en palen met verkeersborden.

   Vrije breedte plein

   • ≥ 2,50 m bij looproute(s)

   Vrije breedte winkelgebied

   • ≥ 1,50 m bij minder dan 100 voetgangers/maatgevend uur
   • ≥ 2,50 m bij meer dan 100 voetgangers/maatgevend uur
   • ≥ 4,0 m bij looproute in een hoofdwinkelstraat

   Vrije breedte bos- en natuurgebied

   • ≥ 1,20 m minimummaat
   • om de 50 m passeerplaatsen met een minimale breedte van 1,50 m

   Lees meer

  • Vrije hoogte

   Basis niveau

    • ≥ 2,60 m op een looproute
    • ≥ 2,30 m bij incidentele objecten op een looproute
    • Onderkant verkeersbord op voetpaden is ≥ 2,50 m

    Lees meer