Voetpaden en trottoirs | Tekens en bewegwijzering

Bewegwijzering

Hoog niveau

 • Op locaties waar veel voetgangers lopen die onbekend zijn in het gebied.
 • Eén of meer objecten of bestemmingen die relatief veel mensen trekken.
 • Bestemming bevindt zich op loopafstand (max. 1500 m.) van een punt waar mensen hun vervoermiddel verlaten (parkeerlocatie, station of openbaarvervoerhalte).

Lees meer

Continuïteit

Hoog niveau

 • De wijze waarop informatie wordt gegeven dient consequent en continu te zijn.

Lees meer

Informatievoorziening

Hoog niveau

 • Goede, eenvoudige informatievoorziening, eenvoudig taalgebruik op het niveau van groep 6 van de basisschool, ondersteund met beelden of pictogrammen is van belang.
 • Korte samenvattingen van lange teksten (groot lettertype), liefst ondersteund met een gesproken vorm.

Keuze route

Hoog niveau

 • Voor voetgangers de kortste route bewegwijzeren.
 • De route moet logisch, overzichtelijk en sociaal veilig zijn.
 • Geschikt voor mensen met een beperking.

Lees meer

Kleur

Hoog niveau

 • Toepassing van een lichte kleur voor de opschriften en een donkere kleur voor de ondergrond verdient aanbeveling.

Lees meer

Selectie van doelen

Hoog niveau

 • Vermeden moet worden dat alle mogelijk relevante doelen op de borden worden vermeld. Daarom dient een selectie van doelen te worden gemaakt.

Lees meer

Tekens

Hoog niveau

 • Wegwijzers naar en van openbare gebouwen, centrale zones, scholen, station, bushaltes, parken enz. moeten worden voorzien van pictogrammen of kleur codes ten behoeve van mensen met een cognitieve beperking en/of mensen die niet kunnen lezen.

Uitvoering

Hoog niveau

 • Bewegwijzering voor voetgangers kan worden uitgevoerd als niet-retroreflecterende handwegwijzer.

Lees meer