Afzettingen en bouwhekken

  • Plaats altijd fysieke afscheidingen en afgestemd op het gebruik van de openbare ruimte.
  • Plaats hekwerken volledig langs de route en maak geen inhammen. 
  • Zorg dat de blokken/poten van hekwerken nooit buiten de hekwerken steken.
  • Zorg dat de hekwerken vrij zijn van scherpe onderdelen. Een blinde kan een hekwerk met zijn hand aanraken om de route te volgen.
  • Een gesloten hekwerk, bijvoorbeeld met folie of doek, is een goede oplossing
  • Houd materiaal en materieel, rommel en afval binnen de bouwhekken.
  • Gebruik nooit linten.