Dagelijks beheer

Dagelijks beheer van tijdelijke maatregelen is belangrijk. Loopschotten, bouwhekken, omleidingsborden, etc. zijn makkelijk ‘even te verschuiven’. Zonder dagelijks beheer verandert een goed ingerichte tijdelijke omgeving snel in een onbereikbare, onleefbare en onveilige plek.

Stel bij werkzaamheden in woonbuurten en bij maatschappelijke voorzieningen, winkels, musea, etc. een BLVC-medewerker (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) aan. De BLVC-medewerker loopt dagelijks langs het werk en geeft opdracht tot het herstellen van looproutes, rechtzetten van hekken, weer goed plaatsen van omleidingsborden, etc.

De BLVC-medewerker kan wekelijks een rapport met actiepunten opstellen om de kwaliteit van de tijdelijke maatregelen te behouden. Bespreek het rapport met de directie.

Eventueel kan de BLVC-medewerker ook hét aanspreekpunt voor de omgeving worden. Deze taak kan overigens ook worden neergelegd bij de omgevingsmanager.

  • De kwaliteit van de openbare ruimte tijdens de werkzaamheden valt of staat met goed dagelijks beheer.
  • Houd de omgeving van het werkterrein schoon.
  • Wees direct bereikbaar voor klachten en opmerkingen vanuit de omgeving.