Gemotoriseerd verkeer

Duidelijke routes en scheiding met bouwverkeer.

Informeer de wegbeheerder als laad- en losverkeer of verhuiswagens e.d. de doorstroming op omleidingsroutes verstoren.

  • Let op dat ook zwaar verkeer en touringcars de tijdelijke routes kunnen volgen (boogstralen e.d.).
  • Let op dat omleidingsroutes vrij zijn van verstoringen.
  • Laat in de tijdelijke situatie eventueel de verkeersregelinstallaties aanpassen aan de verwachte verkeerstromen.