Omleidingsroutes en borden

Bij wegwerkzaamheden worden vrijwel altijd maatregelen genomen op het gebied van bewegwijzering. Voor automobilisten is dit vrijwel altijd correct. Bij fietsers wordt het soms afgedaan met de tekst ‘Afstappen’ (alsof fietsers geneigd zijn om hele stukken te lopen).

Voor voetgangers worden ook verbodsborden aangebracht, maar hoe men geacht wordt wel te lopen, wordt zelden aangegeven. Juist voor mensen met beperkingen is dit wel van belang.

  • Hanteer strikt de richtlijnen en verstrek géén extra  informatie op de officiële omleidingsbebording.
  • Extra informatie (bijvoorbeeld bereikbaarheid specifieke winkels) uitsluitend in de kleurstelling zwart op groen.
  • Controleer dagelijks of de borden nog goed staan.
  • Verwijder borden zodra deze niet meer van toepassing zijn.
  • Vertrouw niet alleen op borden, maar geleid het verkeer waar nodig eventueel ook met fysieke maatregelen (gele markering, barriers, elementenmarkering, etc.).
  • Leid vooral voetgangers en fietsers om via korte, logische en sociaal-veilige routes.
  • Indien een voetpad eindigt met een verbodsbord, dient middels een onderbord aangegeven te worden wat het legale alternatief is.
  • Stel vast dat de verantwoordelijke verplicht is om direct na het aanbrengen van de bewegwijzering de route na te lopen. Dit kan samen met iemand uit de doelgroep.