Parkeerplaatsen in de tijdelijke situatie

  • Neem, voor het reserveren van parkeerplaatsen tijdens de werkzaamheden, minimaal 10 dagen voorafgaande aan de werkzaamheden contact op met de wegbeheerder.
  • Hef nooit zomaar parkeerplaatsen op. Treed, indien nodig, daarover in contact met de wegbeheerder.
  • Hef geen gehandicapten- en belanghebbenden parkeerplaatsen op zonder expliciete toestemming van de wegbeheerder. Informeer tijdig de gebruiker en biedt altijd goede alternatieven.
  • Creëer eventueel in overleg met de wegbeheerder alternatieve parkeervoorzieningen voor buurt en bezoekers.
  • Alleen de wegbeheerder mag verkeersborden (laten) plaatsen.