Winkelstraten, bedrijven, maatschappelijke voorzieningen

 • Vraag aan uw opdrachtgever hoe de omgeving is betrokken bij de werkzaamheden.
 • Wees betrokken bij een eventuele begeleidingscommissie.
 • Overweeg of een snelle maar hevige uitvoering voordeel biedt voor de omgeving en bekijk de mogelijkheden voor werken van 09.00 tot 19.00 uur. Overweeg of de omgeving gebaat is bij het doorwerken tijdens de bouwvak.
 • Kies een tijdvak voor uitvoering afhankelijk van de omgeving. Bijvoorbeeld in de winter bij een straat met veel horeca-terrassen. Bijvoorbeeld in de zomer bij een straat met veel detailhandel (i.v.m. Sinterklaas- en kerstaankopen).
 • Betrek de politie en bespreek de mogelijkheden voor extra handhaving tijdens de uitvoering. Bijvoorbeeld ter voorkoming van fietsers op de tijdelijke voetpaden.
 • Wees direct bereikbaar voor de ondernemers in de omgeving. Creëer één aanspreekpunt.
 • Besteed extra aandacht aan kwaliteit looproutes. Houd zo lang mogelijk de trottoirs in stand en gebruik loopschotten van goede kwaliteit.
 • Bespreek met de ondernemers het plaatsen van uitstallingen en wijs op het belang van voldoende doorgang op de tijdelijke looproutes.
 • Besteed gedurende de werkzaamheden extra aandacht aan het dagelijks beheer (schoonhouden etc.) van de openbare ruimte.
 • Heb extra aandacht voor sociale veiligheid (bijvoorbeeld bij keuze bouwhekken en aanbrengen tijdelijke verlichting).
 • Bekijk de mogelijkheden voor alternatieve parkeerplaatsen.
 • Wees betrokken bij extra promotionele activiteiten rond het project (opening nieuwe straat etc.).
 • Betrek, als aanwezig, de winkelstraatmanager bij de plannen en uitvoering.