Wegwerkzaamheden | Loopoppervlak

Materialisering en Stroefheid

Basis niveau

  • Bij opbreken van verharding rijplaten of loopschotten gebruiken.
  • Recht, stabiel en aaneengesloten aanleggen

Onregelmatigheden

Basis niveau

  • Putten e.d. ook tijdelijk niet laten uitsteken
  • Geen onderbreking in (tijdelijk) route

Hoogteverschillen

Basis niveau

  • Hoogteverschillen (tot 0,15 m) overbruggen
  • Breedte helling is minimaal 1,20 m
  • Helling maximaal 1:10