Een toegankelijke stad voor iedereen

De gemeente Zwolle beheert ruim 17 miljoen vierkante meter openbare ruimte. Het gaat om straten en pleinen, groen en water. Om wegen waarover mensen zich verplaatsen en plekken waar mensen verblijven en elkaar ontmoeten. Hoe houden we deze toegankelijk voor iedereen? Daarover gaat deze website.

Als gast en gebruiker van de openbare ruimte kunt u een onwenselijke situatie melden of een idee ter verbetering voorstellen.

Ontwerpers kunnen op deze website zien met welke richtlijnen ze bij het maken van hun plannen voor de openbare ruimte rekening moeten houden.

De website biedt ook nuttige informatie voor mensen die werkzaamheden in de openbare ruimte verrichten.